Entries CommentsHome


Category: onderzoek

O+ adviesbureau schrijft position paper voor SER

23 February, 2010 (16:22) | ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad (SER), advies gevraagd over de gevolgen van de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt.

De SER-commissie die bezig is met de voorbereiding van een advies over de positie van zelfstandig ondernemers heeft aangegeven graag inbreng van buitenaf te betrekken bij de opstelling van een advies.

In dat kader is O+ adviesbureau dan ook in de gelegenheid gesteld, via een compacte notitie (position paper), een bijdrage te leveren ten aanzien van gendervraagstukken binnen het ondernemerschap.

Mochten er beleidsmatige ontwikkelingen hieruit voort komen dan bericht ik hier natuurlijk over op deze site.

Marieke interview Regiozzp: tips and tricks voor ondernemers

23 February, 2010 (16:18) | Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Afgelopen week was ik te gast bij Regioz. Een online kanaal waar interviews alsmede andere informatie te vinden is die bedoeld is om de zelfstandige professional tips en adviezen te geven voor een meer succesvol bedrijf. Het was een interessant interview (gehouden door Erno Hannink) waarin ik duidelijk heb kunnen vertellen wat O+ adviesbureau doet en waar de O+ community voor staat, graag had ik wel wat meer tips and tricks willen bieden.

De trouwe bezoeker van www.oplus.nu weet dat je daar voldoende tips en tricks kunt vinden ten aanzien van ondernemerschap maar aangezien dit interview en vooral Regioz bedoeld is om live tips te geven aan andere ondernemers, vond ik het wat jammer dat ik daar wat minder aan heb bijgedragen.

Bij het napraten na de opname kwamen we tot de conclusie dat veel mannen ook steeds meer aandacht hebben voor het combineren van zorg en werk en veel mannen ook als zelfstandige werken. Toch praten mannen hier niet echt open over volgens Erno Hannink. Daarom zou het wel eens interessant kunnen zijn de komende tijd wat meer aandacht aan deze onderwerpen te besteden op deze site. Ik ga eens bedenken in welke vorm ik dat kan gieten en jullie horen daar ongetwijfeld meer over!

Het interview kun je hier boven bekijken maar eventueel ook op de site van regioz.

Lees eventueel ook wat Erno Hannink nav het interview schreef.

Meeting-of-the-Minds over ‘ICT, vrouwen en onze toekomst’

23 February, 2010 (16:14) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

ICT gaat ons allemaal aan en het belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. ICT wordt veelal gezien als een hulpmiddel. Maar ICT is veel meer. ICT transformeert, het schept nieuwe en onverwachte mogelijkheden. ICT leidt tot andere processen en nieuwe diensten, tot nieuwe businessmodellen, nieuwe ketens en andere organisatievormen. De techniek ontwikkelt zich verder, en de hoeveelheid informatie, ‘content’, explodeert. We kunnen op elk moment met steeds meer mensen en met steeds meer informatiebronnen verbonden zijn.

Maar hoe kunnen we in de toekomst daar onze weg nog in vinden? Hoe kiezen we waar we onze aandacht op richten, hoe we onze tijd besteden, of maakt de computer de keuzes voor ons, op grond van automatisch aangemaakte profielen? Willen we dat wel? En als we met steeds meer mensen in contact staan, wordt dat contact dan niet oppervlakkiger? Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze samenleving? Hoe afhankelijk worden we van computers? Hoeveel macht krijgen computers zelf of de mensen die de computers besturen? Hoe houden we nog zicht op de waarden die we belangrijk vinden in dit alsmaar complexer wordende systeem? Er zijn nu al anderhalf miljard intelligente apparaten verbonden met internet, dat aantal verdubbelt elke vijf jaar. Dat betekent dat binnen drie decennia het internet meer intelligente apparaten zal bevatten dan het menselijk brein hersencellen. Bij een dergelijke complexiteit is het waardenstelsel dat de basis vormt van het handelen van het wereldwijde intelligente netwerk van essentieel belang. Wie legt de basis voor dit waardenstelsel?

Er vinden fundamentele veranderingen plaats. Het is belangrijk om ons dat te realiseren, en ons met bovenstaande vragen, die raken aan de kern van ons mens-zijn, onze identiteit, onze relatie met anderen en de wereld om ons heen, bezig te houden. Het is noodzakelijk dat de mensen in onze samenleving zich voldoende en op een goede manier gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. ICT is te belangrijk geworden om alleen aan technologie-georiënteerde mannen over te laten. Het aandeel van vrouwen in de ICT-wereld is extreem laag, vergeleken met andere sectoren en vergeleken met de ICT-sector in andere landen. Hierdoor worden veel kansen gemist, niet alleen missen veel vrouwen in de samenleving de voordelen die ICT biedt ook wordt het perspectief van vrouwen onvoldoende
meegenomen in de ontwikkeling van ICT en gezien bovenstaande situatieschets zal dit onherroepelijk gevolgen hebben voor de toekomst.

Doel ICTRegie:
Vanuit ICTRegie willen wij doen wat in onze macht ligt om hier verandering in te brengen. We willen op een constructieve wijze aanbevelingen, ideeën, plannen verzamelen die helpen om meer meisjes en vrouwen te interesseren voor werken in en met ICT zodat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT.

Aanpak:
Aanstaande dinsdag 9 februari 2010 komen van 15.00 uur tot 20.00 uur in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam een aantal mensen, hoofdzakelijk vrouwen, die duidelijk affiniteit hebben met dit onderwerp, samen voor een meeting-of-the-minds waarin uitdagende stellingen worden gepresenteerd. O+ adviesbureau zal ook aanwezig zijn.

De hamvraag tijdens deze middag is: wat kunnen we doen om te zorgen dat meer vrouwen zich gaan bemoeien met de ontwikkeling en toepassing van ICT. De conclusies en aanbevelingen die deze discussie oplevert worden in ieder geval gebruikt voor de jaarlijkse conferentie ICTDelta www.ictdelta2010.nl.

Download hier de factsheet met initiatieven tav vrouwen en ICT: Factsheet Vrouwen en ICT

Download hier de lijst van aanwezigen: overzicht deelnemers

Kick off Brabant Centre of Entrepreneurship

23 February, 2010 (16:13) | Media, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het is alweer even geleden maar zeker de moeite waard om te noemen voor (vooral) ondernemers in Brabant. Dinsdag 17 november vond in theater De NWE Vorst in Tilburg de kick off plaatst van Het Brabant Center of Entrepreneurship (BCE).

Het startschot voor het samenwerkingsverband voor ondernemerschap van de TU/e en de Universiteit van Tilburg (UvT) werd onder andere gegeven door zakenvrouw en tv-presentatrice Annemarie van Gaal.

Het Brabant Center of Entrepreneurship
Het BCE is in het leven geroepen om de ondernemingszin bij studenten en universiteitsmedewerkers aan te wakkeren en hun ondernemende houding te stimuleren. Het centrum wil geïnteresseerde studenten uiteindelijk meer bagage meegeven op dit terrein en ondernemen meer onderdeel laten vormen van het onderwijsprogramma. Drs. Kees Kokke, docent bij de capaciteitsgroep Operations, Planning, Accounting, and Control van de TU/e-faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE & IS), is algemeen directeur van het nieuwe instituut. Wetenschappelijk directeur is prof.dr. Geert Duysters, eveneens van de faculteit IE&IS.

Het BCE-programma loopt tot minimaal 2012 en is opgezet door verschillende partijen binnen de TU/e en de UvT. De twee universiteiten dragen circa anderhalf miljoen euro bij. De partners, waaronder de provincie, de Stichting Brainport en de betrokken gemeenten, brengen gezamenlijk ruim drie miljoen euro in.

Ook interessant voor ondernemers Brabant
Het BCE staat ook open voor ondernemers in Brabant dus houdt vooral de website www.bc-e.nl in de gaten. Er worden namelijk ook lezingen en symposia gehouden die te bezoeken zijn door ondernemers uit de regio.

Kick off met Annemarie van Gaal
Annemarie van Gaal, vooral bekend van haar tv programma’s Dragons Den, ‘Ten einde raad’ en haar boek ‘Succes, adviezen voor een financieel onbezorgd leven’ hield een inspirerend verhaal waarbij ze aan de hand van drie lessen haar persoonlijke verhaal vertelde maar ook de ondernemers in de zaal tips meegaf. Volgens Annemarie dien je de volgende 3 aspecten in acht te nemen:

  1. Geen hoofdkantoor vanwaaruit alles geregeerd wordt. Houdt de macht op de werkvloer en communiceer met je werkvloer.
  2. Denk out of the box, wees creatief, don’t obey the rules.
  3. Het gaat niet om theorieën, zonder ervaring kom je een heel eind, gebruik je gezonde verstand. En als je dat nu nog eens combineert met wat je wel aan theorieën en studies aangeleerd krijgt dan heb je een mooie combinatie.

Na Annemarie’s wervelende verhaal mocht O+ adviesbureau in de vorm van Marieke de Kort het podium betreden om eea toe te lichten over het combineren van studie en ondernemen en tav het thema gender en ondernemerschap.

Natuurlijk ook nog even (heel cliché) op de foto gegaan met Annemarie van Gaal! Mooie inspirerende middag met veel creatieve interventies en hopelijk een succesformule voor het BCE en de ondernemers waar ze voor staan!

Artikel in SalesExpert: over het verleiden van je klant

23 February, 2010 (16:12) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Voor het tijdschrift SalesExpert, het tijdschrift voor sales en accountmanagment, schreef Marieke de Kort een artikel met als titel: ‘verleid je klant en bespeel je vijand! Ik werd hiervoor benaderd door Jan-Willem Seip, eigenaar van Vendicum, gespecialiseerd in sales coaching en klanten winnen. Tevens is Jan-Willem redacteur voor het blad SalesExpert.

Verleid je klant en bespeel je vijand!
Juist in deze tijd is het belangrijk een goed contact te onderhouden met zakelijke klanten, contacten of partners. Het menselijk gezicht en de gunfactor zijn twee manieren waarop een ondernemer zich juist nu kan onderscheiden. Netwerken lijkt daarbij het toverwoord van de afgelopen jaren maar soms vergeten we hierin hoe men het contact met reeds bekende klanten kan handhaven, en hoe men het ‘netwerken’ dient toe te passen. Want netwerken is niet alleen alle borrels afstruinen en visitekaartjes rondstrooien. Na de borrels contact houden is hierin het ‘verleiden’ van je toekomstige en bestaande relaties.

Lees hier het hele artikel: Verleid je klant en bespeel je vijand

Magazine SpinT in het teken van Vrouwen in Beweging

23 February, 2010 (16:09) | Media, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

SpinT, het magazine voor betrokken Tilburgers, luidt 2010 in met een themanummer over Vrouwen in Beweging, met daarin onder meer:

  • Wie wordt onze nieuwe burgemeesteres?
  • Gerda de Vries (Feniks): “We zijn nooit uitgeemancipeerd.”
  • Meet & Greet: SpinT ontmoet Vrouwen ontmoeten Vrouwen
  • In de ba(a)n van Blauwe Maan: “Ik ben geworden wie ik ben.”
  • Rondkomen met je – minimum – inkomen
  • Opgeruimd staat netjes!

Er is mij gevraagd een inhoudelijke reactie te geven op de vraag ‘wie wordt onze nieuwe burgemeesteres?’. Refereferend aan 2 zaken, enerzijds dat Tilburg burgemeester loos is maar vooral met de vraag of het niet eens tijd wordt voor een vrouwelijke burgemeester.

Hierop gaf ik natuurlijk graag antwoord!

O+ adviesbureau schrijft reactie op rapport Vrouwen in de Media

23 February, 2010 (16:06) | artikel, ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

ui_logo_vidmDe afgelopen tijd heeft Vrouwenindemedia, onder leiding van Janneke Boer, een onderzoek uitgevoerd over het beeld van vrouwen in de media. Hieruit is een praktisch, realistisch rapport ontstaan waarbij inzicht wordt verkregen over de huidige situatie. O+ adviesbureau werd gevraagd een inhoudelijke reactie te geven op de resultaten van het rapport. Deze is te vinden op pagina 103.

Conclusie Rapport Vrouwen in de Media

Bezig zijn met man-vrouwissues in de media heeft sinds de tweede feministische golf weinig prioriteit; op papier hebben mannen en vrouwen gelijke kansen en zonder nadere bestudering is de inschatting van velen dat het wel redelijk verdeeld is. Nadere bestudering van de realiteit laat echter een ander beeld zien. In dit onderzoeksrapport heeft u een overzicht gezien van bestaande onderzoeken op dit vlak. Daarnaast heeft Vrouwenindemedia.nl eigen onderzoek gedaan. Hieronder treft u uit alle onderzoeken de belangrijkste conclusies.

Dagbladen
Uit onderzoek van Dagblad DAG (maart 2008) onder de Nederlandse dagbladen komt naar voren dat bijna 80 procent van de binnenlandse berichtgeving over mannen gaat. Na vier dagen turven blijkt dat vrouwen slechts voor 22 procent deel uitmaken van het nieuws. Wat opvalt is dat de ene krant bij hetzelfde nieuws meer vrouwen betrekt dan andere. Zo zijn de berichten over Geert Wilders in veel kranten volledig door mannen gedomineerd, terwijl andere kranten ook Ayaan Hirsi Ali of Rita Verdonk erbij halen.

Televisie
Op 10 mei 2008 doet journalist Hans Beerekamp een kwantitatief onderzoek met conclusies naar de ‘talking heads’ op televisie. De uitslag ligt dicht bij die van het onderzoek onder de dagbladen. Van de sprekers blijkt iets meer dan een kwart vrouw. In de top 100 daalt hun aandeel zelfs tot zestien procent; 1 vrouw op 5 mannen dus. Vrouwelijke bewindslieden zijn veel minder in beeld dan mannelijke en hetzelfde geldt voor Kamerleden, met uitzondering van Rita Verdonk en in mindere mate Femke Halsema.

Radio
Op de radio is het zelfs nog schever. Het percentage vrouwen aan het woord is maar 13 procent. Dat was overigens in 2005. (Onderzoek MD info 2005)

En nu?

Als televisiepresentatoren worden aangesproken op het geringe aantal vrouwelijke gesprekspartners, dan komen ze vaak met hetzelfde argument als werkgevers of kabinetsformateurs. Ze willen wel meer vrouwen uitnodigen, maar die zijn niet te vinden of geschikte kandidaten missen de ambitie. Omdat veel van de onzichtbare redacties van de onderzochte rubrieken uit vrouwen bestaan, zou een seksistische verklaring voor het selectiebeleid te simpel zijn, zo meent Hans Berekamp. Misschien is het gewoon waar dat veel vrouwen geen behoefte hebben aan de status van talking head of Bekende Nederlander? Tijd voor het eigen onderzoek van Vrouwenindemedia.nl.

Eigen onderzoek – 1

Via de sociale netwerken hyves, linkedin en Twitter is een online enquête uitgezet, waar uiteindelijk 1.126 mensen aan hebben deelgenomen: 831 vrouwen en 295 mannen. Ongeveer de helft is werkzaam in de media. Doel van dit onderzoek: inventarisatie van ideeën over de scheve verhouding tussen vrouwen en mannen in de media. De respondenten kregen 13 stellingen voorgelegd. Er is bij het verwerken van het onderzoek vooral gekeken naar de verschillen in antwoorden tussen mannen en vrouwen en naar de verschillen in antwoorden tussen mensen die in hun werk niets met media te maken hebben en de invloedrijke mediagroep.

Is het de schuld van de media?
Driekwart van alle respondenten vindt dat het tijd wordt dat er meer vrouwen in de media aan het woord gelaten worden. Vrouwelijke respondenten zelfs voor 82,7 procent en bij mannen ligt dit percentage op 55,2 procent. Minder consensus is er over de stelling dat vrouwen te eenzijdig (als moeder/huisvrouw) in de media worden benaderd of neergezet. Vooral de invloedrijke mediagroep is het hiermee oneens. Wel denkt men over het algemeen dat vrouwen in de media voor lichtere onderwerpen worden benaderd dan mannen. Eens hiermee is 41,2 procent van de vrouwen en 20,1 procent van de mannen. Opvallend is dat maar 10,5 procent van de invloedrijke mediagroep zegt dat vrouwen voor net zoveel zwaardere vraagstukken worden benaderd als mannen.

Heeft het publiek wellicht een voorkeur?

Van alle respondenten hecht 93,2 procent net zoveel waarde aan de mening van een vrouw als van een man. Er is ook weinig voorkeur om te kijken en luisteren naar een man of juist naar een vrouw. Een overgrote meerderheid van 95,8 procent gaat het om de expertise van de persoon over het betreffende onderwerp.

Of ligt het toch echt aan vrouwen zelf?
18,5 procent van de vrouwen (tegenover 9,4 procent van de mannen) denkt dat vrouwen gewoon te bescheiden zijn en zich niet profileren. 28 procent van de vrouwen (tegenover 13,5 procent van de mannen) denkt dat veel vrouwen niet zo bezig zijn met zich profileren maar gewoon doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Met als resultaat dat dit minder opvalt.
Van de invloedrijke mediagroep zegt 32,7 procent dat het probleem zowel bij de media als bij de vrouwen ligt. Opvallend is dat 34,9 procent van hen zegt dat journalisten en redacties nog steeds een standaard bronnenlijstje gebruiken waar voornamelijk mannen op voorkomen.

Goed voorbeeld doet volgen…
Op de vraag welke vrouw qua expertise het sterkste in de media overkomt geeft bijna een kwart (24,5 procent) Neelie Kroes als antwoord. Daarna volgt Femke Halsema (12,8 procent), Agnes Jongerius (7,5 procent), Annemarie van Gaal (5,8 procent) en Agnes Kant (4,7 procent). Conclusie: voornamelijk politiek gerelateerd.

Laten we nog eens kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, als hun gevraagd wordt of ze willen meewerken aan een reportage. Of het nou voor tv, radio of gedrukte media gaat is. Tijd voor eigen onderzoek 2.

Eigen onderzoek – 2
Een tweede onderzoek van Vrouwen in de Media is eveneens bij sociale netwerken uitgezet. En draaide om de vraag wat de respondent zou doen als een journalist of redactielid contact met hem of haar opneemt.

Vrouwen lijken wel meerdere voorwaarden te hebben. Opvallend is dat 58 procent van de vrouwen het belangrijk vindt om zeker te weten dat ze op een serieuze manier worden geprofileerd, tegenover 44 procent bij de mannen. 71 procent van de vrouwen wil de exposure voor uitzending of publicatie kunnen lezen. Bij mannen ligt dit percentage op 61 procent. Daarnaast moet 56 procent van de vrouwen tegenover 45 procent van de mannen zich kunnen vinden in de aanleiding. Over het geheel genomen lijkt het alsof vrouwen meer voorwaarden stellen.

Ten slotte
Femke van Zeijl gaf in artikel Dag reactie op de uitkomst in dat eerdergenoemde onderzoek. Van Zeijl is geschokt door de uitkomst. Als freelance journalist en voorzitter van Vrouw & Media weet ze dat vrouwen er in de media bekaaid vanaf komen. ‘Maar 22 procent is wel schrikbarend laag.’ Gemakzuchtige journalisten zijn volgens haar een oorzaak van het mannenoverschot in de media. ‘Journalisten hebben altijd haast en gebruiken daarom graag hun vaste lijstjes met mensen die altijd willen meewerken. Helaas zijn dat vaak de Maarten van Rossums en Ko Colijns’, zo concludeert Van Zeijl.

Op basis van de uitkomst van de onderzoeken kunnen we haar gelijk geven. Echter, vrouwen zijn zelf ook minder geneigd om zich te profileren en zijn kritischer over de voorwaarden waaronder zij aan een reportage meedoen. We zullen de redenen voor het beperkte optreden van vrouwen in de media dus bij zowel de vrouwen zelf moeten zoeken, als bij de media.

Download hier het rapport Vrouwen in de Media 2009
Download hier een samenvatting van de reacties op het rapport Vrouwen in de Media 2009

O+ adviesbureau schrijft voor BAAZ.

1 December, 2009 (22:08) | BAAZ., Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

O+ adviesbureau leverde voor BAAZ., het tijdschrift voor de ondernemer, een artikel aan m.b.t. stereotypering over ‘ondernemerschap’. In dit artikel gaat het over hoe er vanuit belanghebbenden naar succesvolle ondernemers word gekeken. En of vrouwelijke ondernemers ook als succesvolle ondernemers worden gezien!

Enige tijd geleden publiceerden wij het onderzoek ‘Macho Business‘ waar sommigen van jullie ook aan deel hebben genomen. Ondanks dat de steekproef niet erg groot was, waren de resultaten nou niet bepaald rooskleurig. Vrouwelijke ondernemers werden niet met succesvolle ondernemers vergeleken en vooral mannen dachten bij een succesvolle ondernemer niet zo snel aan een vrouw. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit vooral de wat oudere ’stakeholder’ betrof en dat bij jongeren deze stereotypen al minder worden. Vanzelf oplossen zullen ze echter niet!

Het wordt dus tijd dat zowel organisaties het belang van diversiteit in ondernemerschap gaan inzien en vrouwen blijven strijden om deze vooroordelen te doorbreken. En zakenvrouwen, bedenk altijd dat deze stereotypen niet over jou gaan. Hoe gek dit wellicht ook klinkt, wees je ervan bewust dat dit soort stereotypen in de maatschappij leven maar blijf jezelf, geloof in de kracht van je onderneming. Je weet toch waarom je voor jezelf bent begonnen? Ga er dan ook voor.

Het magazine is gratis aan te vragen voor leidinggevende in het MKB, dus doe er je voordeel mee. Het artikel is te vinden in BAAZ. 3 (2009) op pagina 6.

IMG_2515IMG_2517

Macho Business

10 November, 2009 (23:46) | ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Een onderzoek naar stereotypen van belanghebbenden
ten aanzien van vrouwelijke ondernemers.

Hebben vrouwelijke ondernemers mogelijk last van sekse stereotypen van belanghebbenden bij het verkrijgen van startkapitaal, vergunningen en adviezen? Belanghebbenden zijn bankiers, vergunningverstrekkers, franchisegevers en organisatie-adviseurs. Uit de resultaten van door belanghebbenden ingevulde vragenlijsten over typische kenmerken van mannen, vrouwen en ondernemers bleek dat het beeld van een succesvolle ondernemer vooral gelijkgesteld wordt aan mannelijke ondernemers. Aan vrouwelijke ondernemers worden andere kenmerken toegeschreven dan aan mannelijke ondernemers, maar deze worden niet als belangrijkst gezien voor het zijn van een succesvolle ondernemer.

Algemene stereotypen van mannen en vrouwen staan wat verder af van het stereotype beeld van een succesvolle ondernemer, maar er kan voorzichtig gesteld worden dat algemene mannelijke kenmerken meer samenhangen met ondernemerschap dan algemene vrouwelijke kenmerken. Wat opvallend is, is dat vrouwelijke belanghebbenden vrouwelijke ondernemers meer associëren met een succesvolle ondernemer dan dat mannelijke belanghebbenden dat doen. Ook leeftijd van belanghebbenden zorgt voor een verschil in perceptie. Belanghebbenden van 40 jaar en ouder hebben nog een meer traditioneel beeld van ondernemers, en associëren succesvolle ondernemers meer met mannelijke ondernemers dan met vrouwelijke ondernemer. Jongere belanghebbenden zien dat verschil niet zo sterk.

De belangrijkste conclusie is dat er andere stereotype beelden bestaan over mannelijke en vrouwelijke ondernemers, en dat het beeld van mannelijke ondernemers meer overeenkomt met het beeld van succesvolle ondernemers. Als belanghebbenden een inschatting moeten maken over toekomstig succes van een ondernemer, zoals voor het verstrekken van startkapitaall, kan dit voor vrouwelijke ondernemers dus averechts uitpakken.

Download hier het paper Macho Business.

Voor meer informatie neem contact op via advies(at)oplus.nu