Entries CommentsHome


Category: universiteit van tilburg

Marieke interview Regiozzp: tips and tricks voor ondernemers

23 February, 2010 (16:18) | Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Afgelopen week was ik te gast bij Regioz. Een online kanaal waar interviews alsmede andere informatie te vinden is die bedoeld is om de zelfstandige professional tips en adviezen te geven voor een meer succesvol bedrijf. Het was een interessant interview (gehouden door Erno Hannink) waarin ik duidelijk heb kunnen vertellen wat O+ adviesbureau doet en waar de O+ community voor staat, graag had ik wel wat meer tips and tricks willen bieden.

De trouwe bezoeker van www.oplus.nu weet dat je daar voldoende tips en tricks kunt vinden ten aanzien van ondernemerschap maar aangezien dit interview en vooral Regioz bedoeld is om live tips te geven aan andere ondernemers, vond ik het wat jammer dat ik daar wat minder aan heb bijgedragen.

Bij het napraten na de opname kwamen we tot de conclusie dat veel mannen ook steeds meer aandacht hebben voor het combineren van zorg en werk en veel mannen ook als zelfstandige werken. Toch praten mannen hier niet echt open over volgens Erno Hannink. Daarom zou het wel eens interessant kunnen zijn de komende tijd wat meer aandacht aan deze onderwerpen te besteden op deze site. Ik ga eens bedenken in welke vorm ik dat kan gieten en jullie horen daar ongetwijfeld meer over!

Het interview kun je hier boven bekijken maar eventueel ook op de site van regioz.

Lees eventueel ook wat Erno Hannink nav het interview schreef.

Kick off Brabant Centre of Entrepreneurship

23 February, 2010 (16:13) | Media, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het is alweer even geleden maar zeker de moeite waard om te noemen voor (vooral) ondernemers in Brabant. Dinsdag 17 november vond in theater De NWE Vorst in Tilburg de kick off plaatst van Het Brabant Center of Entrepreneurship (BCE).

Het startschot voor het samenwerkingsverband voor ondernemerschap van de TU/e en de Universiteit van Tilburg (UvT) werd onder andere gegeven door zakenvrouw en tv-presentatrice Annemarie van Gaal.

Het Brabant Center of Entrepreneurship
Het BCE is in het leven geroepen om de ondernemingszin bij studenten en universiteitsmedewerkers aan te wakkeren en hun ondernemende houding te stimuleren. Het centrum wil geïnteresseerde studenten uiteindelijk meer bagage meegeven op dit terrein en ondernemen meer onderdeel laten vormen van het onderwijsprogramma. Drs. Kees Kokke, docent bij de capaciteitsgroep Operations, Planning, Accounting, and Control van de TU/e-faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE & IS), is algemeen directeur van het nieuwe instituut. Wetenschappelijk directeur is prof.dr. Geert Duysters, eveneens van de faculteit IE&IS.

Het BCE-programma loopt tot minimaal 2012 en is opgezet door verschillende partijen binnen de TU/e en de UvT. De twee universiteiten dragen circa anderhalf miljoen euro bij. De partners, waaronder de provincie, de Stichting Brainport en de betrokken gemeenten, brengen gezamenlijk ruim drie miljoen euro in.

Ook interessant voor ondernemers Brabant
Het BCE staat ook open voor ondernemers in Brabant dus houdt vooral de website www.bc-e.nl in de gaten. Er worden namelijk ook lezingen en symposia gehouden die te bezoeken zijn door ondernemers uit de regio.

Kick off met Annemarie van Gaal
Annemarie van Gaal, vooral bekend van haar tv programma’s Dragons Den, ‘Ten einde raad’ en haar boek ‘Succes, adviezen voor een financieel onbezorgd leven’ hield een inspirerend verhaal waarbij ze aan de hand van drie lessen haar persoonlijke verhaal vertelde maar ook de ondernemers in de zaal tips meegaf. Volgens Annemarie dien je de volgende 3 aspecten in acht te nemen:

  1. Geen hoofdkantoor vanwaaruit alles geregeerd wordt. Houdt de macht op de werkvloer en communiceer met je werkvloer.
  2. Denk out of the box, wees creatief, don’t obey the rules.
  3. Het gaat niet om theorieën, zonder ervaring kom je een heel eind, gebruik je gezonde verstand. En als je dat nu nog eens combineert met wat je wel aan theorieën en studies aangeleerd krijgt dan heb je een mooie combinatie.

Na Annemarie’s wervelende verhaal mocht O+ adviesbureau in de vorm van Marieke de Kort het podium betreden om eea toe te lichten over het combineren van studie en ondernemen en tav het thema gender en ondernemerschap.

Natuurlijk ook nog even (heel cliché) op de foto gegaan met Annemarie van Gaal! Mooie inspirerende middag met veel creatieve interventies en hopelijk een succesformule voor het BCE en de ondernemers waar ze voor staan!

O+ adviesbureau schrijft voor BAAZ.

1 December, 2009 (22:08) | BAAZ., Media, artikel, ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

O+ adviesbureau leverde voor BAAZ., het tijdschrift voor de ondernemer, een artikel aan m.b.t. stereotypering over ‘ondernemerschap’. In dit artikel gaat het over hoe er vanuit belanghebbenden naar succesvolle ondernemers word gekeken. En of vrouwelijke ondernemers ook als succesvolle ondernemers worden gezien!

Enige tijd geleden publiceerden wij het onderzoek ‘Macho Business‘ waar sommigen van jullie ook aan deel hebben genomen. Ondanks dat de steekproef niet erg groot was, waren de resultaten nou niet bepaald rooskleurig. Vrouwelijke ondernemers werden niet met succesvolle ondernemers vergeleken en vooral mannen dachten bij een succesvolle ondernemer niet zo snel aan een vrouw. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat dit vooral de wat oudere ’stakeholder’ betrof en dat bij jongeren deze stereotypen al minder worden. Vanzelf oplossen zullen ze echter niet!

Het wordt dus tijd dat zowel organisaties het belang van diversiteit in ondernemerschap gaan inzien en vrouwen blijven strijden om deze vooroordelen te doorbreken. En zakenvrouwen, bedenk altijd dat deze stereotypen niet over jou gaan. Hoe gek dit wellicht ook klinkt, wees je ervan bewust dat dit soort stereotypen in de maatschappij leven maar blijf jezelf, geloof in de kracht van je onderneming. Je weet toch waarom je voor jezelf bent begonnen? Ga er dan ook voor.

Het magazine is gratis aan te vragen voor leidinggevende in het MKB, dus doe er je voordeel mee. Het artikel is te vinden in BAAZ. 3 (2009) op pagina 6.

IMG_2515IMG_2517

Macho Business

10 November, 2009 (23:46) | ondernemen, onderzoek, universiteit van tilburg, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Een onderzoek naar stereotypen van belanghebbenden
ten aanzien van vrouwelijke ondernemers.

Hebben vrouwelijke ondernemers mogelijk last van sekse stereotypen van belanghebbenden bij het verkrijgen van startkapitaal, vergunningen en adviezen? Belanghebbenden zijn bankiers, vergunningverstrekkers, franchisegevers en organisatie-adviseurs. Uit de resultaten van door belanghebbenden ingevulde vragenlijsten over typische kenmerken van mannen, vrouwen en ondernemers bleek dat het beeld van een succesvolle ondernemer vooral gelijkgesteld wordt aan mannelijke ondernemers. Aan vrouwelijke ondernemers worden andere kenmerken toegeschreven dan aan mannelijke ondernemers, maar deze worden niet als belangrijkst gezien voor het zijn van een succesvolle ondernemer.

Algemene stereotypen van mannen en vrouwen staan wat verder af van het stereotype beeld van een succesvolle ondernemer, maar er kan voorzichtig gesteld worden dat algemene mannelijke kenmerken meer samenhangen met ondernemerschap dan algemene vrouwelijke kenmerken. Wat opvallend is, is dat vrouwelijke belanghebbenden vrouwelijke ondernemers meer associëren met een succesvolle ondernemer dan dat mannelijke belanghebbenden dat doen. Ook leeftijd van belanghebbenden zorgt voor een verschil in perceptie. Belanghebbenden van 40 jaar en ouder hebben nog een meer traditioneel beeld van ondernemers, en associëren succesvolle ondernemers meer met mannelijke ondernemers dan met vrouwelijke ondernemer. Jongere belanghebbenden zien dat verschil niet zo sterk.

De belangrijkste conclusie is dat er andere stereotype beelden bestaan over mannelijke en vrouwelijke ondernemers, en dat het beeld van mannelijke ondernemers meer overeenkomt met het beeld van succesvolle ondernemers. Als belanghebbenden een inschatting moeten maken over toekomstig succes van een ondernemer, zoals voor het verstrekken van startkapitaall, kan dit voor vrouwelijke ondernemers dus averechts uitpakken.

Download hier het paper Macho Business.

Voor meer informatie neem contact op via advies(at)oplus.nu