Entries CommentsHome


Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap

23 February, 2010 (16:23) | ondernemen, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Al enig tijd staat er een call voor female entrepreneurship ambassadors open vanuit de EU. Afgelopen donderdag heeft Economische Zaken (Nederland) wat meer duidelijkheid geboden tav de call en de rol van EZ in dit geheel. O+ adviesbureau was tijdens dit overleg aanwezig. Naar aanleiding van deze meeting wordt nu door MKBNederland en ondersteunende organisaties voor vrouwelijke ondernemers gekeken hoe men dit gezamenlijk zou kunnen oppakken.

Doelstellingen en beschrijving
Dit project is bedoeld om de uitvoering van de Small Business Act te ondersteunen, en met name het eerste beginsel daarvan: „Een klimaat scheppen waarin ondernemers en familiebedrijven kunnen floreren en ondernemerschap beloond wordt”. Het doel is het ondernemerschap van vrouwen te stimuleren door een Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap op te richten.

In vervolg op ENT/CIP/09/E/N08S00 wordt het bereik van het Europees ambassadeursnetwerk voor vrouwelijk ondernemerschap uitgebreid tot de overige landen die in aanmerking komen voor het programma voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) van de Europese Commissie.

Het ambassadeursnetwerk is erop gericht succesvolle ondernemers campagne te laten voeren om vrouwen — waaronder werkende en studerende vrouwen — te stimuleren om een eigen bedrijf op te zetten en ondernemer te worden. De ambassadeurs moeten vrouwen meer zelfvertrouwen geven om een succesvolle onderneming op te zetten. Door hun verhaal te vertellen zullen zij ook als rolmodel fungeren en andere vrouwen inspireren om ondernemer te worden.

Voor wie
De oproep is uitsluitend bedoeld voor organisaties die actief zijn op het gebied van de bevordering, promotie en/of ondersteuning van het ondernemerschap, met als doel een netwerk op te richten waarin succesvolle ondernemers uit heel Europa samenkomen om lokaal en nationaal samen te werken om vrouwen te inspireren en aan te moedigen om het ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièremogelijkheid te zien en in hun voetsporen te volgen.

De oproep tot het indienen van voorstellen heeft als doel het geografisch bereik te vergroten en is daarom gericht op landen die nog geen deel uitmaken van het netwerk (zie hoofdstuk 6.1, Geografische subsidiabiliteit van de oproep tot het indienen van voorstellen).

De respondenten moeten: aangeven wie de ambassadeurs zijn; de doelgroepen (toekomstige vrouwelijke ondernemers) voor elk deelnemend land vermelden; aangeven op wat voor promotionele activiteiten de ambassadeurs zich moeten richten; de regeling opzetten en beheren en regelmatig rapporteren aan de Commissie. Er is een aantal indicatoren op nationaal en Europees niveau ontwikkeld om de prestaties van het netwerk te beoordelen.

Handige informatie

Bekijk hier de officiële website van de EU-call: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?lang=nl&item_id=3917

Lees hier de bestuurlijke procedure in het nederlands: Bestuurlijke procedures

En bekijk onder de volgende link de presentatie die EZ gaf en die duidelijk uiteenzet wat er in het voorstel dient te staan: Female Entrepreneurship.2010

Naar aanleiding van het feit dat Nederland in de eerste ronde vorig jaar niet meedeed aan deze call schreef columnist Christel Witteveen de volgende column: oneerlijke concurrentie

Write a comment