Entries CommentsHome


O+ adviesbureau schrijft position paper voor SER

23 February, 2010 (16:22) | ondernemen, onderzoek, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Het kabinet heeft aan de Sociaal Economische Raad (SER), advies gevraagd over de gevolgen van de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt.

De SER-commissie die bezig is met de voorbereiding van een advies over de positie van zelfstandig ondernemers heeft aangegeven graag inbreng van buitenaf te betrekken bij de opstelling van een advies.

In dat kader is O+ adviesbureau dan ook in de gelegenheid gesteld, via een compacte notitie (position paper), een bijdrage te leveren ten aanzien van gendervraagstukken binnen het ondernemerschap.

Mochten er beleidsmatige ontwikkelingen hieruit voort komen dan bericht ik hier natuurlijk over op deze site.

Write a comment