Entries CommentsHome


Marieke geinterviewd voor nieuwsbrief Pact Brabant

23 February, 2010 (16:08) | Media, ondernemen, vrouwelijke ondernemers | By: marieke

Enige tijd geleden heeft Pact Brabant in samenwerking met onderzoeksinstituut Reflect van de Universiteit van Tilburg een meeting georganiseerd met als titel ‘de Brabantse arbeidsmarkt in Transitie‘. Tijdens deze bijeenkomst trad Marieke op als pannel lid.

Naar aanleiding van deze middag zijn enkele ‘jonge ondernemers’ (waaronder Marieke), uit Brabant geïnterviewd over hun visie op ondernemerschap. Wat gaat er wel/ niet goed. Wat zien we om ons heen en wat zou er in onze ogen moeten veranderen. Tav studie, jongeren voorbereiden op arbeidsmarkt, latere carrière en wensen van werknemers daarin, leven lang leren etc. Dit interview is nu te lezen in de nieuwsbrief van Pact Brabant.

Jonge ondernemers uit Brabant willen buiten de kaders treden.

Pact Brabant
Het overlegplatform Pact Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. In het Pact zijn de Brabantse voortrekkergemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid (Breda, Den Bosch , Tilburg, Eindhoven, Helmond, Oss, Waalwijk), de regio West-Brabant (RPA-West-Brabant) en ZO-Brabant (SRE – RAP), de sociale partners BZW, MKB-Brabant, ZLTO en FNV, de Brabantse ROC’s, het UWV, SER-Brabant en PSW vertegenwoordigd. Zij bundelen via het Pact Brabant hun inspanningen om structurele knelpunten op de Brabantse arbeidsmarkt op te lossen.

Write a comment